Clubbeleid


ALGEMENE VISIE

Eendracht Hekelgem werd na de fusie met FC Denderleeuw in 2001 opnieuw opgericht door een aantal gedreven en enthousiaste mensen die in de eerste plaats de jeugd van Hekelgem opnieuw een thuisbasis wilden geven waar het gezellig vertoeven is in een familiale sfeer. Met beperkte financiële middelen, geapprecieerd sponsorship en verenigde krachten proberen we via een goed gestructureerde raad van bestuur en de talrijke vrijwilligers de club verder uit te bouwen tot een geoliede machine. De jeugd een verzorgde voetbalopleiding geven, kameraadschap, solidariteit en fair play stimuleren en tenslotte ook op sportief vlak goede resultaten halen zijn onze voornaamste doelstellingen;

Daarnaast is het de bedoeling dat alle nodige accommodatie en trainingsmateriaal aanwezig is om een perfecte entourage te creëren voor trainers en voor spelers. Onze deelname aan Footpass kadert in deze doelstelling

Een voetbalclub dient uiteraard ook een sportieve visie te hebben.  Deze bestaat er in om de jeugd stap voor stap te laten doorstromen naar het eerste elftal. Op eigen ritme en zonder overhaasting van derde naar tweede provinciale doorstomen is onze doelstelling op relatief korte termijn.  In alle afdelingen van het Belgisch voetbal blijken de voetbalresultaten van de clubs rechtevenredig te lopen met de financiële middelen waarover een club beschikt.  De ambitie van het eerste elftal van een club kan dus maar zo ver reiken dan hetgeen een budget toelaat.  Een sportieve visie van de eerste ploeg op lange termijn is daarom moeilijk uit te stippelen. Wel zal het steeds de bedoeling zijn om een goede jeugdopleiding als prioritair te beschouwen. Spelplezier en een beetje discipline kunnen hierbij perfect hand in hand gaan. Onze club moet daarnaast op de eerste plaats een gezellige familiale club blijven waar jeugd en ouders graag vertoeven zowel op als naast het veld, in onze kantine.

Eendracht maakt macht!


MISSIE VAN DE CLUB.

Eendracht Hekelgem heeft twee missie te vervullen.

1° Sociaal-maatschappelijke rol.

Eendracht Hekelgem staat open voor iedereen, en wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en volwassenen via voetbal.
Via de training en wedstrijden ontmoeten mensen elkaar, waaruit vriendschapsbanden ontstaan. Alzo kan er ook gewerkt worden aan de integratie van nieuwe mensen in onze gemeente.

2° Sportieve missie.

De club wil dat zijn eerste elftal sterke resultaten neerzet. De bedoeling van onze club is dat ons eerste elftal zoveel mogelijk wordt opgevuld met lokale spelers en liefst spelers die uit de jeugdopleiding komen.


KERNWAARDEN VAN DE CLUB.

1° Fairplay.
Fairplay staat hoog in ons vaandel. Fairplay niet alleen op het veld maar ook daarnaast. Hier spelen onze afgevaardigden en ouders een belangrijke rol.

2° Tolerantie.
Tolerantie ten opzichte van een speler die een fout maakt, scheidsrechters, tegenstander, mensen met een andere cultuur.

3° Integriteit.
Onze club tolereert het gebruik van drugs, omkoping, geweld, doping, vandalisme… NIET

4° Familie.
Onze club wil een grote familie zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Iedereen draagt zijn steentje bij. De speler als team-speler, de ouder die helpt bij een activiteit, de bezoeker die hartelijk ontvangen wordt.

5° Verbondenheid, respect en loyaliteit.
Eendracht Hekelgem wil met iedere speler, ouder, medewerker verbonden zijn om in die mate een respect af te dwingen en loyaliteit aan de club te bekomen.


VISIE VAN EENDRACHT HEKELGEM MBT JEUGDOPLEIDING EN DOORSTROMING.

Jeugdopleiding.

Onze jeugdopleiding kent twee kernwaarden :

1° De doorstroming van spelers uit onze opleiding naar het eerste elftal. Hoe beter de opleiding hoe meer spelers kunnen doorstromen en hoe sterker het eerste elftal wordt.

2° De club wil ook de jeugdspelers sterke waarden bijbrengen, zoals respect, discipline, sociaal gedrag (in een team leren werken)

Doorstroming

Onze club is gestart met een B-ploeg, waarbij jonge spelers vanaf 17 jaar een kans krijgen om echt competitie gevoel te krijgen. Op die manier zou de doorstroming naar de eerste ploeg gemakkelijker moeten verlopen. Bij de stage van de eerste ploeg worden ook deze spelers en de reserveploeg en opkomend talent vanaf 17 jaar uitgenodigd om een makkelijke integratie in de groep te bekomen.