Mutualiteit

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een tussenkomst aan voor het lidgeld van een sportclub. Het leek ons daarom opportuun om deze voor de gekendste mutualiteiten even op te lijsten. Jij hoeft alleen maar de nodige link te volgen, het document in te vullen en door ons te laten tekenen. Makkelijker kan niet 🙂

Ook mutualiteiten die niet zijn opgenomen in onderstaande lijst bieden een tussenkomst aan. Voor deze informeer je best bij je mutualiteit. Informeer je ook over extra voordelen, zoals voor sportkampen, speelpleinwerking…